Søg Vis menu

Slåning af grøftekanter

25. maj 2020

Husk skiltning

Så er det ved at være tid for Regionskommunens forårsslåning af vejrabatter og grøftekanter. Husk at du skal sætte skilte op, hvor du har frøgræs- eller udlægsmarker ud til offentlig vej, og hvor du har tilmeldt strækninger til slåning.

Strækningerne skal markeres gerne med et skilt i hver ende som på billedet. Det skal i hvert fald være tydeligt for traktorføreren, hvor der skal slås. Laminerede skilte kan rekvireres i planterådgivningen for 25 kr. pr. sæt.