Søg Vis menu

Slåning af rabatter og grøftekanter

4. maj 2017

Igen i år tilbyder Bornholms Regionskommune, at frøavlere kan få slået vejrabatter og grøftekanter ved frøgræs- og udlægsmarker. OK Entreprise forestår selve slåningen, der forventes påbegyndt ultimo maj. I planterådgivningen tager vi imod oplysning om strækninger, der skal slås, og der er frist for tilmelding tirsdag den 16. maj. Ved for sen tilmelding opkræver Regionskommunen et gebyr på 500 kr.

Ring til Lisbeth Exsteen på tlf. 5690 7872 eller send en mail på le@bornholmslandbrug.dk med så præcise oplysninger som muligt – vejnavn, vejnumre, postnr. – og angiv gerne et mobilnummer, traktorføreren om nødvendigt kan træffe dig på.

Senest weekenden inden, slåningen påbegyndes, skal strækningerne afmærkes tydeligt med skilt i begge ender (som på billedet), så det er tydeligt for traktorføreren, hvor der skal slås.

Vi har i planterådgivningen laminerede skilte til 25 kr. pr. sæt (2 skilte), som vi anbefaler, at man benytter. Du kan vælge at afhente dem selv eller få os til at sende dem mod et ekspeditionsgebyr på 35 kr. Bestil hos Lisbeth.