Søg Vis menu

Slåning af vejrabatter og grøftekanter

12. maj 2021

Slåningen påbegyndes omkring 1. juni

Bornholms Regionskommune tilbyder igen i år at slå vejrabatter og grøftekanter langs frømarker og udlægsmarker. Slåningen påbegyndes omkring den 1. juni.

I år har vi lavet den aftale med kommunen, at vi sender filer med frøgræsmarkerne. Disse filer kan kommunen trække ind i deres kortsystem, så de kan se hvilke frøgræsmarker, der ligger ud til offentlig vej og dermed skal slås af kommunen. Derfor skulle det ikke være nødvendigt at sætte skilte op ved disse marker.

For udlægsmarkernes vedkommende er det ikke muligt for os at trække filer, vi kan sende til kommunen. Derfor vil det fortsat være nødvendigt at tilmelde strækninger langs udlægsmarker til planterådgivningen. Oplysning om udlægsmarker gives til Lisbeth Exsteen senest mandag den 17. maj på tlf. 5690 7800 eller på mail le@blf.dk. Angiv adresse så præcist, det er muligt, postnr., evt. marknr. og gerne et mobilnr., hvor du kan kontaktes i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Disse strækninger skal afmærkes med skilte i hver ende, og skiltene skal være sat op inden 1. juni.