Søg Vis menu

Spæde forårstegn for økonomien i landbrugserhvervet

15. sep 2016

Landbruget er så småt på vej ud af en dyb lavkonjunktur. Svineproducenterne forlod bunden i 2015, og mælkepriserne er langsomt begyndt at vende. Et samspil mellem markedsudviklingen, landbrugspakken og en kraftigt forbedret effektivitet vil gradvist sikre fremgang i landbrugets indkomst.

Dette er konklusionen på en netop offentlig gjort indkomstprognose fra SEGES.

PRESSEMEDDELELSE - 15. sep 2016

 

Landbrugets indtjening er ved at rette sig efter en længere periode med meget lave priser og lav indtjening.

Det forudser en ny prognose fra SEGES. Ifølge prognosen tegner 2016 til at blive bunden i denne konjunkturcyklus, og efter et samlet negativt driftsresultat efter ejerløn på 3,8 mia. kr. for alle heltidslandbrug er der udsigt til et resultat tæt på nul i 2017. I 2018 ventes igen positiv indtjening.

Konjunkturvendingen skyldes stærk efterspørgsel fra Kina og andre asiatiske lande samt et fald i landbrugsproduktionen i flere lande. Ruslands importstop for fødevarer fra EU m.fl. hæmmer dog fortsat pris- og indkomstudviklingen.

- Vi har passeret bunden på de fleste råvarepriser, og bevæger os efterhånden mod mere neutrale konjunkturer for landbruget som helhed. På de internationale markeder stiger priserne stærkt, også mælkeprisen. Det vil også komme de danske producenter til gode, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES.

- Det er dog vigtigt at tilføje, at der fortsat er mange landbrug, som er økonomisk udfordret, og som befinder sig i en særdeles uholdbar situation. Det skyldes blandt andet, at der kun har været ganske få år siden finanskrisen med fornuftige priser på mælk og svinekød. Bedrifterne er blevet klart mere effektive under krisen, og det vil hjælpe med til at løse landbrugets store udfordringer. Men der er behov for en længere periode med styrket indtjening og mulighed for konsolidering, siger Klaus Kaiser.

Svinepriserne er i 2016 kommet op i nærheden af et anslået langsigtet niveau, og priserne ventes at holde niveauet i 2017. Driftsresultat efter ejerløn mv. for en gennemsnitlig svineproducent ventes på denne baggrund af stige fra et nul-resultat i 2016 til godt 200.000 kr. i 2017.

Mælkeproducenterne har udsigt til et underskud på driftsresultat efter ejerløn på 577.000 kr. i 2016. Som følge af stigende priser forventes indkomsten at stige til et nul-resultat i 2017 og ca. 300.000 kr. i 2018.

Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, er alvorligt bekymret for det lave indtjeningsniveau i landbruget.

- Realistisk set er indtjeningen i landbruget alt for lav, både historisk, aktuelt og ifølge prognosen også i de kommende år. Den nyligt vedtagne landbrugspakke har utvetydigt givet landbruget et løft. Indtil nu er 12 af de 30 tiltag gennemført. Vi ser nu frem til, at vi kommer i mål med de sidste 18, så vi kan få den fulde effekt, siger Martin Merrild.

- Erhvervet bidrager selv med et massivt fokus på bedre driftsledelse og løbende forbedringer af effektivitet og produktivitet. Men i betragtning af udfordringernes størrelse i landbruget, er det nødvendigt, at alle ting spiller sammen – både markedet, driften og rammevilkårene – hvis de store udfordringer skal håndteres, siger Martin Merrild.

Yderligere information:
Klaus Kaiser, Erhvervsøkonomisk chef i SEGES, 2013 5175

Martin Merrild, Formand for Landbrug & Fødevarer, via pressekonsulent Thyge Hansen, 2181 8692

Prognoser for landbrugets priser og indkomster udarbejdes af SEGES P/S og Landbrug & Fødevarer. Indkomstprognoserne udkommer tre gange om året.