Søg Vis menu

Større biodiversitet via mere vand i landskabet

11. apr 2019

v/ Elisabeth Falk

Oprensning af vandhuller

Mange af Bornholms vandhuller gror til. Derfor vil regionskommunen i 2019 gøre en indsats for at oprense vandhuller. Især er man interesseret i af få oprenset mindre vandhuller.

Vandhullerne er vigtige som levested for bl.a. løvfrøen. Har du et eller flere vandhuller, som trænger til at blive renset op, opfordres du derfor til at ansøge Bornholms Regionskommune om oprensning.

Sådan søger du:

Du søger kommunen ved at sende en beskrivelse af vandhullet/vandhullerne, og medsende et kort, som viser placeringen. Det er en god ide at sende billeder med. Ansøgninger skal sendes via e-post med relevante bilag til nmf@brk.dk. Du skal ikke bruge et bestemt ansøgningsskema.

Bornholms Regionskommune foretager derefter en faglig vurdering af ansøgningerne og prioriterer dem ud fra deres potentiale for at fremme biodiversitet. Kommunen vil ofte besigtige vandhullerne, og vælge dem ud, som oprenses i 2019. Bliver dit vandhul udvalgt, tager kommunen sig af både dispensation, kontakt til entreprenør og betaling.

Vådområder

Bornholms Regionskommune vil også gerne i kontakt med lodsejere, som har drænede arealer, der af forskellige årsager ikke længere bliver brugt til dyrkning, og som kan omdannes til vådområder. En af måderne at forøge biodiversiteten på er at få mere vand i landskabet. Derfor har regionskommunen valgt at sætte fokus på at finde lavtliggende arealer, som kan gendannes til våde enge eller søer samt at genåbne rørlagte vandløb.

Interesserede kan henvende sig på nmf@brk.dk