Søg Vis menu

Succesfuld indsats

4. jun 2021

Samarbejde til gavn for det bornholmske fødevareerhverv

Fra 2015 og frem til medio 2020 har Bornholms Landbrug & Fødevarer samarbejdet med Gourmet Bornholm og BRK om projektet ”Bornholms Fødevareklynge”.

Samarbejdet har været til stor gavn for det bornholmske fødevareerhverv. Bl.a. har tæt på 240 bornholmske fødevarevirksomheder fået hjælp gennem fødevareklyngen i projektperioden. Der har været afviklet alt fra større innovationsmøder om fx bæredygtig emballage til udvikling af oplevelsesøkonomien, messedeltagelse, afsætning til detailhandlen eller hjælp til eksportfremstød i både Kina og Tyskland.

En af de virksomheder, som har haft stort udbytte af arbejdet i Bornholms Fødevareklynge er Bornholms Oliemølle. Partnerne Hans Hansen og Henrik Kai Hansen har arbejdet med certificering og gennem fødevareklyngen har de fået defineret deres konkrete behov, så de står bedre rustet i en hård, international konkurrence og med nye, grønne kunder. ”Vi vil gerne sikre os, at vi kan være en attraktiv leverandør til hele verden, og det betyder, at man skal kunne dokumentere nogle temmelig komplicerede certificeringskrav. Med hjælp fra Bornholms Fødevareklynge har vi fået defineret de krav”, fortæller de to.

Bornholms Fødevareklynge har haft meget kontakt til de mange nye fødevarevirksomheder, som har etableret sig på Bornholm de seneste år. En af dem er NXØ Brewery, som laver Vandkefirperler. Paulie Melnyk er ikke i tvivl om effekten af klyngesamarbejdet: ”For en nystartet virksomhed som min, har det været meget værdifuldt at kunne få vejledning om fx egenkontrol, men også inspiration til at lave oplevelser ved festivaler og events.”

At projektet har været en succes, skinner da også igennem i Cowis slutevaluering, hvor man bl.a. kan læse, at ”Inden for rammerne af en bevilling er den bornholmske fødevareklynge formentlig den aktør, der er kommet længst med at skabe sammenhæng i hele effektkæden”. Så en flot indsats, der sætter ekstra skub i den positive udvikling, Bornholms fødevareerhverv har været i igennem en længere årrække.

Du kan læse mere om fødevareklyngeprojektet her.