Søg Vis menu

Temadag med fokus på biogas

11. jan 2022

Mandag den 24. januar kl. 12.30-16.30 afholder vi ERFA klima med fokus på biogas

I forlængelse af Klimaworkshopsene i 2021 tager vi nu næste skridt, der vedrører en Biogasplan for Bornholm.

Indflyvning til dagen
Formålet er at grundlægge rammen for en helhedsplan for biogasproduktionen på Bornholm og dermed sandsynliggøre nogle løsninger for dels landbrugsbedrifterne, dels biogasaktørerne.

Vi tager udgangspunkt i flere strategier og politiske aftaler:

  • Bornholms Energistrategi 2040, Udgivet af BRK i 2021
  • Regeringens Grøn Gasstrategi 2021, udgivet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Fremtidens grønne brændstoffer 2021, udgivet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Landbrugsaftalen indgået mellem alle partier minus Alternativet

Derudover forventes regeringen at aftale en CO2-afgift i 2022 eller 2023, som naturligvis i særlig grad kommer til at ramme landbruget, som minimum på den korte bane og sandsynligvis også på længere sigt.

Den motiverende drivkraft for at producere mere biogas er:

  • Forretningsmæssigt potentiale
  • Reducerer CO2-udledningen og dermed reduktion i CO2-afgiften
  • Sikrer et bedre klimaregnskab for bedriften og dermed bedre finansieringsaftaler med den finansielle partner
  • Sikrer en bedre udnyttelse af gyllen med et N2-anlæg og dermed højere udbytte og reduktion af miljøbelastningen for bedriften
  • Tilskudsordninger på etablering af anlæg

Biogasplan for Bornholm
Udgangspunktet er at arbejde på en Biogasplan for Bornholm, der reelt kunne bestå af forskellige anlæg, som samlet set var med til at komplementere Bornholm som helhed.

Det kan være en kombination af 2-3 store anlæg med flere små gårdanlæg enten som biogasanlæg eller som N2-Applied anlæg.

I dag afgasser Danmark ca. 20 % af gyllen, og det er målsætningen, at det skal nå op på 50 %. Med en kombination af anlæg, så kan det tal komme endnu højere op.

Der er tilmelding til temadagen til Thomas Bay Jensen på 5690 7801 eller på mail tbj@blf.dk. Pris for deltagelse: 750 kr. ekskl. moms.

Program for dagen

1230 - 1300
En gennemgang af de respektive strategier og politiske aftaler, for at sætte Biogasplan Bornholm i en kontekst. Thomas Bay Jensen og Thor Gunnar Kofoed

1300 – 1320
Lars Villadsgaard Toft, Bioøkonomichef på SEGES Innovation, giver en kort orientering om klimaeffekten ved Biogasproduktionen og hvilke effekter landmanden kan godskrives.

1320 - 1335
Erling Christensen eller Gitte Grønbæk fra Landbrugets Biomasseleverandørforening giver et indlæg, der taler ind i potentialet for leverandørerne. Motivationen til at producere mere Biogas enten i et centralt system eller i gårdanlæg.

1340 - 1415
Henrik V. Laursen, Torben Ravn Pedersen og Georg Kofoed deltager og giver en orientering om Biogasproduktionen på Bornholm og fremtidsperspektiver i forhold til en større produktion i relation til de politiske aftaler og strategier.

1415 - 1445
Frank Wennerberg fra Complete Biogas Solutions (Combigas) præsenterer GreenFarm-konceptet, der er et gårdanlæg, og diskuterer potentialer ved gårdanlæg.   

1445 – 1510
Præsentation af den norske løsning N2-Applied ved Trond Lund. Et gårdanlæg, der kvælstofberiger organisk gødning samtidig med, at det fjerner metan og ammoniakfordampningen

1515 – 1545
Jørgen E. Olesen diskuterer Bornholms Biogasplan ud fra kriterierne i dette notat. Det vil sige peger på en optimal løsning, der udnytter biomassen og reducerer udledninger af klimagasser og øvrige miljøbelastninger.

1545 – 1630
Diskussion i Erfagruppen sammen med de deltagende indlægsholdere om de næste skridt.