Søg Vis menu

Temamøder om svineproduktion

23. okt 2017

Bornholms LandboUngdom og Svinerådgivningen tilbyder i 2017 en række temamøder for elever ansat i de bornholmske svinebesætninger

Møderne henvender sig til unge, der ikke er medlem af en erfagruppe. På møderne vil forskellige svinefaglige emner blive behandlet omfattende, både so- og slagtesvineproduktion. Deltagerne vil endvidere få mulighed for at komme med input til emner, ligesom de vil få rig lejlighed til at dele deres erfaringer med hinanden. Møderne afholdes på Kannikegaard suppleret med besætningsbesøg.

I 2. halvår af 2017 er der planlagt møder på følgende onsdage: 1. november og 13. december. Møderne afholdes fra kl. 14.00-16.00 på Kannikegaard. Besætningsbesøg vil blive afholdt lørdag den 18. november.

Til dækning af mødeomkostninger og konsulenttimer vil der blive pålagt egenbetaling til hvert møde. Prisen er 300 kr. + moms pr. møde, hvis man ikke er medlem af LandboUngdom, og 150 kr. + moms pr. møde, hvis man er medlem.

Da det er et samarbejde med Bornholms Landbrug, vil vi gerne sende en opfordring til landmænd med unge medarbejdere eller elever med interesse for svineavl. Deltagelse i disse temamøder vil være en god og billig måde at øge medarbejderens viden om og interesse i det arbejde, han/hun er ansat til at varetage. Derudover vil der blive skabt et netværk ung og ung imellem, hvilket kan være med til at udvikle de unge medarbejdere.

Hvis du har interesse i at deltage eller har en medarbejder, der gerne vil deltage i disse møder, eller hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Christian Møller Holm på mobil 2843 7330 eller mail cmh@bornholmslandbrug.dk.

Sidste mulighed for tilmelding er mandag den 30. oktober kl. 12.00.