Søg Vis menu

Tilfredsstillende men vigende indtjening for bornholmske mælkeproducenter i 2017.

1. aug 2018

Af Henry Jespersen

De bornholmske mælkeproducenter har i 2017 haft et vigende år sammen sammenlignet med mælkeproducenter i RestDanmark. Jeg har med nedenævnte tal fra mine analyser kigget på, hvordan det hele ender.

Først total-tallene. De er baseret på 16 bornholmske mælkeproducenters regnskaber og 950 fra RestDanmark. Analysetallene er tilpasset, så grupperne ligner hinanden. Dvs. ca. 165 ha dyrket areal i alt og ca. 165 årskøer.

I tabellen fremgår total tal fra deres økonomi:

 

Økonomi i mælkeproduktion

Totaler

 

Bornholm

Danmark

antal Ha

164

155

antal køer

165

166

antal regnskaber

16

950

kg mælk pr ko

9.756

10.069

Mælkepris

2,59

2,73

 

 

 

 

1.000 kr

1.000 kr

bruttoudbytte, mælk

4.199

4.639

bruttoudbytte, andet

2.127

2.006

variable enhedsomkostninger

-3.027

-3.120

Dækningsbidrag

3.299

3.525

Kapacitetsomkostninger

-1.851

-1.736

Afskrivninger

-655

-599

resultat primær drift

793

1.190

EU

498

463

resultat før finansiering

1.291

1.653

Finansiering

-747

-787

resultat efter finansiering

544

866

private indtægter

212

189

andre poster

19

138

resultat før regulering og skat

775

1.193

tilbageførsel afskrivninger, mv

598

451

privat udtræk, skat, pension

-414

-473

Selvfinansiering

959

1.171

forskydninger besætning og beholdning

40

-39

Tekniske investeringer

-552

-830

Likviditetsoverskud

447

302

Det ses, at de bornholmske producenter realiserer 225.000 kr mindre i dækningsbidrag. Dette stammer væsentligst fra en lavere mælkepris.

Dette står lidt i kontrast til forrige år, hvor det modsatte billede var gældende med 500.000 kr mere i dækningsbidrag fra en højere bornholmsk mælkepris.  

Den bornholmske mælkeydelse er næsten på niveau med den RestDanske.  

Med til historien hører, at de bornholmske producenter deres dækningsbidrag fra 2.670.000 kr i 2016 til 3.299.000 kr her i 2017. Mens de danske løfter fra 2.165.000 kr til 3.525.000 kr i 2017. Altså et løft hos bornholmerne. Men et enormt løft hos de øvrige danske producenter.

De kontante kapacitetsomkostninger er 115.000 kr højere. 

EU tilskud nogenlunde ens.

De bornholmske finansieringsomkostninger er 40.000 kr lavere.

Det bornholmske resultat ”resultat før regulering og skat” bliver på 775.000 kr, eller 420.000 kr dårligere end landsgennemsnit.

Tilbageføres afskrivninger og fradrages skat og privatforbrug, får jeg den likviditetsorienterede indtjening ”Selvfinansiering” på 959.000 kr for de bornholmske producenter. Landsgennemsnittet er her på 1.171.000 kr. En afvigelse på ca. 200.000 kr til den forkerte side for bornholmerne.

Selvfinansieringen kan dog betegnes som tilfredsstillende.

Hvor kommer forskellene fra?

Af nedenstående skema for grovfoder opgjort pr ha, kan vi udlede nogle forskelle:

Økonomi i mælkeproduktion

Grovfoder, græs

 

Bornholm

Danmark

antal Ha græs

61

61

antal regnskaber

9

50

udbytte græs

9.446

8.748

fremstillingspris

114

135

 

 

 

 

pr ha

pr ha

bruttoudbytte

10.655

10.268

variable enhedsomkostninger

-1.389

-1.812

Dækningsbidrag

9.266

8.456

 

 

 

energi

-339

-532

maskinstation

-4.156

-4.168

vedligehold

-644

-909

lønninger

-1.586

-1.765

andre kapacitetsomkostninger

-586

-708

kapacitetsomkostninger

-7.311

-8.082

 

 

 

afskrivninger

-881

-817

Leje og forpagtning

-1.110

-1.138

afkoblet støtte

3.373

3.269

rente af bunden kapital

-2.633

-2.885

kapitalomkostninger

-1.251

-1.571

 

 

 

Årets resultat pr ha græs

704

-1.197

 

Økonomi i mælkeproduktion

Grovfoder, majs

 

Bornholm

Danmark

antal Ha grovfoder

57

61

antal regnskaber

9

50

udbytte majs

10.577

10.700

Fremstillingspris

117

110

 

 

 

 

pr ha

pr ha

Bruttoudbytte

10.807

10.740

variable enhedsomkostninger

-2.463

-2.918

Dækningsbidrag

8.344

7.822

 

 

 

Energi

-383

-349

Maskinstation

-3.589

-2.888

vedligehold

-671

-917

lønninger

-1.513

-1.641

andre kapacitetsomkostninger

-564

-691

kapacitetsomkostninger

-6.720

-6.486

 

 

 

afskrivninger

-2.697

-1.165

Leje og forpagtning

-1.100

-1.102

afkoblet støtte

3.357

3.158

rente af bunden kapital

-2.622

-2.857

kapitalomkostninger

-3.062

-1.966

 

 

 

Årets resultat pr ha majs

-1.438

-630

 

Grovfoderudbytter er realiseret på linje med de danske niveauer for græs og majs. 

For græs er kapacitetsomkostninger og kapitalomkostninger begge lavere end de danske. Så for græs er der bedre bundlinje for Bornholm. Bundlinjen er 1.900 kr bedre pr ha.

For majs derimod er der højere kapacitetsomkostninger og kapitalomkostninger på Bornholm. For Bornholm er bundlinjen 2.000 kr dårligere.  

 

For mælkeproduktionen er der også lidt afvigelser. Her opstillet som tal pr ko:

 

Økonomi i mælkeproduktion

Køer

 

Bornholm

Danmark

antal køer

221

239

antal regnskaber

9

50

kg mælk pr ko

9.852

10.173

Mælkepris

2,61

2,71

Fremstillingspris

2,56

2,46

 

 

 

 

pr ko

pr ko

bruttoudbytte, mælk

25.878

27.696

bruttoudbytte, kødsalg

2.808

3.200

variable enhedsomkostninger

-15.575

-16.442

Dækningsbidrag

13.111

14.454

 

 

 

Energi

-590

-680

maskinstation

-368

-195

vedligehold

-1.342

-1.684

arbejdsomkostninger

-4.276

-4.015

andre kapacitetsomkostninger

-1.078

-982

kapacitetsomkostninger

-7.654

-7.556

 

 

 

afskrivninger

-2.896

-2.458

Leje og forpagtning

-190

-83

afkoblet støtte

 

 

rente af bunden kapital

-1.379

-1.379

kapitalomkostninger

-4.465

-3.920

 

 

 

Årets resultat

992

2.978

 

 

 

 

 

 

Mælkeprisen er 10 ører lavere på Bornholm for disse 9 producenter. Og dækningsbidraget bliver på 13.100 kr, eller 1.300 kr lavere end i RestDanmark.

Også her er kontrasten, hvor dækningsbidraget forrige år var 2.500 kr højere på Bornholm.

Trods alt er der fra 2016 til 2017 tale om en positivt udvikling fra 11.043 kr til 13.111 kr pr ko på Bornholm. Men i RestDanmark har udviklingen været enorm fra 8.510 kr i 2016 til 14.450 kr pr ko i 2017.

Kapacitetsomkostninger er nogenlunde som i RestDanmark, mens kapitalomkostningerne er lidt større på Bornholm.

Samlet er resultat pr ko på Bornholm på 992 kr, eller ca. 2.000 kr dårligere end i RestDanmark.

En konklusion:

Årets indtjening er præget af en lavere indtjening end i RestDanmark. Væsentligst begrundet i lavere afregningspris for mælken.

Indtjeningen – udtrykt som selvfinansieringen – kan dog betegnes som tilfredsstillende.

Og der er positivt resultat pr ko.