Søg Vis menu

Tilskud til modernisering af kvægstalde

10. aug 2018

110 mio. kr. i tilskud til nybygning, tilbygning eller renovering af kvægstalde

Fra den 16. august til den 13. december 2018 kan du søge om 20 % tilskud til nybygning, tilbygning eller renovering af kvægstalde. Så har du en plan om at skulle bygge eller renovere indenfor de næste 2-3 år, er det hurtigt, nemt og billigt at søge tilskud. Vi hjælper dig gerne – ring og få et godt tilbud på tlf. 5690 7815 eller mobil 2462 2384.

Skal du i gang med renovering eller byggeri allerede i efteråret 2018, skal ansøgningen indsendes først i ansøgningsperioden. Du må nemlig gå i gang for egen regning og risiko, når ansøgningen er indsendt.

Skal du først i gang med at renovere eller bygge i 2019 eller 2020, er det en fordel at indsende sidst i ansøgningsperioden, fordi et evt. tilsagn gælder i 2 år fra ansøgningstidspunktet.

Der er afsat i alt 110 mio. kr. på landsplan til både konventionelle og økologiske bedrifter fordelt på 6 indsatsområder:

1. Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald

25 mio. kr.

 

2. Etablering af stald til malkekøer

50 mio. kr.

3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr

15 mio. kr.

 

4. Totalrenovering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald

4 mio. kr.

 

5. Totalrenovering af stald til malkekøer

5 mio. kr.

 

6. Totalrenovering af stald til slagtekalve og/eller til opdræt af kalve/ungdyr

11 mio. kr.

 

De tilskudsberettigede udgifter (tilskudsgrundlaget) til et projekt skal mindst udgøre 300.000 kr. pr. indsatsområde, dog mindst 200.000 kr. for indsatsområde 3 og 6.

Obligatoriske og valgfrie elementer i din investering

En investering SKAL indeholde en række obligatoriske elementer, som SKAL opføres/etableres.

Der kan også søges til en række valgfrie elementer, f.eks. sengebåse til goldkøer, kælvningsbokse, gylleopbevaring og ensilageopbevaring.

Vi gennemgår gerne de obligatoriske og valgfrie elementer med dig.

Ordningen anvender standardomkostninger som grundlag for beregning af tilskuddet. En standardomkostning er en fast, foruddefineret enhedspris. Du skal således ved denne ordning hverken sende to tilbud på ansøgningstidspunktet eller faktura og dokumentation for betaling på udbetalingstidspunktet. Du skal dog gemme og kunne fremvise alle regnskabsbilag vedr. investeringer til senere kontrol af projektet.

Og før du får udbetalt tilskud, vil der blive gennemført en grundig fysisk kontrol i din nye/renoverede stald.

Det bliver nemmere at ansøge:

  • Det kræves ikke, at du har miljøgodkendelse, byggetilladelse eller finansieringserklæring på ansøgningstidspunktet 
  • Der skal ikke indsendes to tilbud, fakturaer eller betalingsdokumentation
  • Det bliver hurtigt og billigt at ansøge om tilskud

Der bliver (måske) mange om buddet

Fordi det er nemt, og der ikke kræves parathed i form af miljøgodkendelse eller lign., regner vi med, at der kommer rigtig mange ansøgninger til de - trods alt - forholdsvis få tilskudsmidler.

Det skal dog ikke afholde dig fra at søge.

Derfor – har du et ønske om at bygge nyt eller renovere dine kvægstalde indenfor de kommende år, så har det aldrig været nemmere (og billigere) at søge om tilskud.

Der er IKKE først til mølle – alle ansøgninger behandles efter et sindrigt scoresystem, hvor den økonomiske effekt af investeringen er afgørende.

Så snart din ansøgning er indsendt, og du har fået kvitteringsbrev, kan du gå i gang med byggeri/renovering for egen regning og risiko. Men vi forventer tidligst svar på ansøgninger om tilskud i første kvartal af 2019.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere om dine muligheder. Jeg hjælper også gerne med selve ansøgningen. Ring eller mail på 56907815, eller ef@blf.dk . Jeg er retur fra ferie den 14. august.