Søg Vis menu

Uddeling af legater og priser ved årets generalforsamling

22. mar 2019

Bornholms Landbrug & Fødevarer uddelte ved årets generalforsamling prisen, for det gode arbejdsmiljø, Stenders Legat, samt 2 legater fra Familielandbrugets Fond.

BLF ønsker et stort tillykke!

Det gode  arbejdsmiljø

Bestyrelsen for Bornholms Landbrug & Fødevarer uddelte på Generalforsamlingen i år prisen for Det Gode Arbejdsmiljø til Borndal Agro ved Simon Holm og hans medarbejdere. 

Et godt arbejdsmiljø betyder både arbejdssikkerhed og arbejdsglæde og begge dele er vigtige områder for at fastholde udviklingen af landbruget på Bornholm. Bestyrelsen har derfor besluttet en fokuseret indsats for at udvikle det område i det bornholmske landbrug. En af indsatserne er bl.a. at kåre en bedrift, der i særlig grad har fokuseret på at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på bedriften.

Der er mange bedrifter på Bornholm, som gør en stor indsats for at udvikle et godt arbejdsmiljø og opfordringen er, at det skal man fortsætte med, fordi det er vigtigt!

I motivationen for at tildele prisen til Simon Holm og Borndal Agro er at det er en bedrift, der over en længere periode har fokuseret på de arbejdsmiljømæssige forhold.

I indstillingen, hedder det:

Bedriften er en meget rummelig arbejdsplads, der har fundet nøglen til fortsat vækst gennem en god organisering af sine medarbejdere og en god indretning af bedriften. 

Med en medarbejderstyrke på 14 mand, hvor 4 kommer fra Eritrea, 2 fra Syrien, 1 fra Polen og resten etniske bornholmere, som for bornholmernes vedkommende inkluderer elever, flexjobbere, seniorer og fritidsjobbere, så skal der være styr på både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, for at få det til at fungere. OG DET ER DER!

Med prisen følger en indstilling til Landbrug & Fødevarers Arbejdsmiljøpris, der kåres til Delegeretmøde i Herning til november.

 

Stenders Legat

Stenders Legat blev i år tildelt Trine og Kurt Hansen på Bakkegård i Pedersker.

Trine og Kurt startede i 1996 med købet af Bakkegård og en besætning på 22 årskøer og en mælkekvote på 118.000 kg.
For 2 år siden gik Trine og Kurt ombord i Gildesgård i Vestermarie og har nu en samlet besætning på lige knap 600 årskøer fordelt på 2 lokationer og producerer 6.000.000 kg mælk, svarende til 10% af den bornholmske mælk.

 

Familielandbrugets Fond

Familielandbrugets Fond uddelte to legater til to unge landmænd der er under uddannelse. Begge de 2 unge herrer, Nicolai Kofoed-Dam og Alexander Lassen kunne ikke være tilstede og sendte i stedet deres fædre til at modtage legaterne.
Tillykke til Nicolai og Alexander.