Søg Vis menu

"VE til proces"-tilskudsordning lukker allerede fra 2017

22. nov 2016

v/ Klaus H. Petersen

Med den netop indgåede PSO-aftale torsdag den 17. november er der nu endelig skabt afklaring om energiselskabernes energispareindsats.

Regeringens politiske aftale om gradvis afskaffelse af PSO-afgiften over en periode fra 2017 til 2022 skal finansieres ved en række tiltag, herunder blandt andet:

  • En afskaffelse af erhvervslivets "VE til proces"-tilskudsordning allerede fra 2017
  • Harmonisering af VE-støttesystemerne og dertilhørende ordninger
  • Afskaffelse af den resterende pulje på 22 MW forsøgsvindmøller

Tilskudsordningen "VE til proces" har i flere år givet virksomhederne mulighed for at søge tilskud til at konvertere olieopvarmning i deres produktioner til vedvarende energi i form af f.eks. halm, træpiller, strøm, solceller mv.

Helt konkret har virksomhederne kunne udskifte deres gamle oliefyr med helt nye, mere tidssvarende og effektive biomassefyr (halm, træ, piller) med tilskud mellem 35-65 % af finansieringsprisen. Det er også muligt at konvertere din olieopvarmning i produktionen til f.eks. varmepumper (jordvarme, luft til vand), solceller m.v.

Der kan fortsat søges tilskud ved salg af energibesparelse, hvor Bornholms Landbrug gennem sit stærke netværk inden for energibranchen kan tilbyde 43 øre/kWh+ moms. Når det gælder opvarmning skal dit forbrug dokumenteres gennem indkøb eller regnskab.