Søg Vis menu

Vi angiver ikke vores medlemmer og kunder

24. jan 2019

v/ Thomas Bay Jensen

Den eller lignende overskrifter er brugt et par gange af andre foreninger, efter at en artikel i Landbrugsavisen den 20. december videregav et nyhedsbrev fra SEGES, der beskrev skatterådgivernes forpligtigelser.

I selve nyhedsbrevet, der er skrevet af Skattekonsulent Lone Hauge fra SEGES, beskrives det, at i de skærpede hvidvaskningsregler, er der både en underretningspligt og en tavshedspligt. Det vil sige at rådgiveren er forpligtet til at angive ulovlige forhold direkte til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) uden at underrette vedkommende det drejer sig om.

Jeg vil med denne artikel slå fast, ligesom min kollega Benny Kirkegaard i Landbo Limfjord har gjort det, vi vil aldrig angive vores kunder. Vi anerkender fuldt ud lovgivningen og der underskrives ikke på regnskaber der ikke er i orden. Der er ikke noget nyt i, at vi ikke medvirker til kriminalitet og skulle vi blive opmærksomme på forhold, der ikke kan lade sig gøre indenfor lovgivningens rammer, så vil vi naturligvis gennem dialog med kunden og medlemmet, få rettet det pågældende forhold. Det er en ordentlig og redelig måde at gøre det på og det er angiveri ikke.

Rådgivning er en tillidssag og en af de grundlæggende værdier hos Bornholms Landbrug & Fødevarer og DLBR-forretningen generelt, og den tillid sættes på spil, hvis vores medlemmer og kunder ikke kan forvente at tilliden er gensidig.