Søg Vis menu

Vildtfodring og rotter

3. feb 2020

Registrering og kortlægning af vildtfoderpladser

v/ Hanne-Jytte Vejdiksen, Center for Natur, Miljø og Fritid

God vildtfodring virker, hvis det gøres med omtanke. Det kræver forberedelse og en helhjertet indsats. Uden omtanke skaber det kun ærgrelse, dårlige forhold for vildtet og uønsket ophold af rotter.

Bornholms Regionskommunen påbegynder i 2020 et projekt om registrering og kortlægning af vildtfoderpladser og har brug for din hjælp, så vi sammen kan reducerer rotters levemuligheder i det åbne land.

Registrering og kortlægning vil blive brugt som et hjælperedskab for de kommunale rottefængere, når der kommer rotteanmeldelser i eller omkring ejendomme i nærheden af jeres fodrepladser.

Hvorfor:

 • Rotter yder stor skade på fuglevildt bl.a. ved at æde fuglenes æg og unger, og det er jo ikke formålet med vildtfodring.
 • Rotter er et stigende problem i hele Danmark
 • Rotterne formerer sig hurtigt (et par kan blive til 860 på et år.)
 • Rotterne kan bære alvorlige smitsomme sygdomme som kan smitte både mennesker og husdyr
 • Rotters overførelse af smitte til fødevarer og foder kan medføre destruktion og dermed store økonomiske tab for de berørte
 • Rotters gnaven og graven ødelægger bygningsstrukturer, isolering og elinstallationer, som medfører store udgifter til reparationer
 • Rotterne spreder sig til naboarealer og ejendomme, hvor de kan skabe store problemer


Udsnit af tidligere registrerede vildtfoderpladser

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid vil meget gerne have hjælp fra de bornholmske jægere og landmænd til at registrere de vildtfoderpladser, der er på Bornholm, og giver hermed hjælp til registrering i skyhost GEO TAG under navnet ”Vildtfodpl. Indberetning” (se instruks her) samt hjælp til bekæmpelse på stedet.

Rotter er:

 • oftest nataktive – for ikke at blive set af rovdyr og rovfugle
 • bange for åbne arealer – fordi det her er svært at skjule sig for rovdyr og rovfugle
 • mistænkelige over for alt nyt i omgivelserne – fordi det begrænser risikoen for at komme galt afsted
 • ”magelige” og vælger helst de nemme løsninger

Jo sværere du gør det for rotterne, jo større er sandsynligheden for, at du helt undgår dem.

 • Vand
 • Føde
 • Skjul

Dette er forudsætninger for, at rotterne kan leve i et område. Det betyder også, at mangler bare et af elementerne, så forsvinder rotterne.

Ovennævnte oplysninger kan derfor bruges i forbindelse med en forebyggelse ude på vildtfoderpladserne.

Jo mere vi samarbejder, desto sværere vil rotterne have ved at klare sig i det åbne land. Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid håber derfor at i vil være med.

Har du spørgsmål til registrering og kortlægningen af vildtfodrepladserne, er du meget velkommen til at kontakte

Hanne-Jytte.Vejdiksen@brk.dk eller tlf. 56922087 / 30181421

Mikkel.Toennesen@brk.dk eller tlf. 56922050 / 23280734