Søg Vis menu

Økonomi

I økonomiafdelingen er vi 14 medarbejdere fordelt på registrerede revisorer, økonomirådgivere og assistenter. Vi tilbyder rådgivning og assistance til alle regnskabsmæssige opgaver, økonomistyring, strategi og virksomhedsudvikling til landbrug, såvel som øvrige erhverv.

Vores kompetenceområder inkluderer:

Driftsøkonomi og økonomistyring

 • Udarbejdelse og gennemgang af årsrapporter
 • Udarbejdelse og analyse af driftsgrensopgørelser, Benchmark og Business Check
 • Drifts- og likviditetsbudget, produktionskalkule i samarbejde med fagkonsulent
 • Investeringsbudgetter
 • Finansieringsplan og finansieringsrådgivning
 • Deltagelse i gårdråd
 • Strategi og virksomhedsudvikling

Skatteregnskab

 • Opgørelse af skattepligtig indkomst og formue
 • Momsopgørelse
 • Skattestrategi

Ejendomshandel og forpagtninger

 • Udarbejdelse og gennemgang af købsaftaler
 • Rådgivning om finansiering
 • Oprettelse af skøde, sælgerpantebrev m.v.
 • Rådgivning i forbindelse med dødsboer, boopgørelser m.v.
 • Udstykninger
 • Skattemæssige konsekvenser for sælger og køber
 • Udarbejdelse af forpagtningsaftaler samt opgaver indenfor landboret

Farmsekretær

 • Kassebogsføring
 • Fakturering, lønregnskab og styring af regningsbetaling
 • Summax

Familiejura

 • Assistance ved udfyldelse af nødvendige skemaer til feks. efterløn, sygedagpenge og friplads
 • Pensionsrådgivning

Andet

 • Forsikringsrådgivning
 • Dødsbobehandling