Søg Vis menu

Kvæg

KvægrådgivningDanmark er den fælles kvægrådgivning mellem Bornholms Landbrug & Fødevarer, Gefion og Centrovice. KvægrådgivningDanmark er et formaliseret samarbejde mellem kvægkonsulenterne i de tre kvægafdelinger, der i forvejen kender hinanden godt og har samarbejdet på det uformelle plan igennem flere år.

Samarbejdet betyder en styrket specialisering og styrkelse af de brede kompetencer inden for kvægrådgivningen.

Du kan forvente mere af os
Vores rådgivning tager afsæt i din bedrift og dine behov. Derfra optimerer vi - sammen med dig - de ting, der kan skabe værdi i netop din stald og på din bundlinje.

Vi lægger vægt på det, vi kalder helhedsorienteret rådgivning, hvor vi kommer hele vejen rundt om din bedrift. Og du kan regne med, at du ikke kun får ord men hjælp til at omsætte mål til konkrete handlinger.

Fælles kompetencer
Vores team af kvægkonsulenter har nogle fælles stærke kompetencer:

  • Økonomisk forsvarlig foderrådgivning
  • Produktionsrådgivning
  • Kvægbudgetter
  • Handlingsplaner
  • Opfølgning på kvægnøgler

Derudover har konsulenterne nogle særlige kompetencer og interesseområder, som du kan trække på efter behov.

Se alle konsulenter, deres kontaktdata og særlige kompetencer i linket til KvægrådgivningDanmark til venstre.