Søg Vis menu

Energi

Bornholms Landbrug & Fødevarer kan hjælpe din virksomhed med at optimere sit energiforbrug, kortlægge besparelsespotentialet og salg af energibesparelsen. Det giver dig mulighed for at lægge en langsigtet investeringsplan til energioptimering af din virksomhed og få ”Value for the Money”.

Bornholms Landbrug & Fødevarer har siden 2010 arbejdet med energirenovering indenfor varmeforsyning, ventilation, foderfremstilling, mælkekøling og belysning.

Rådgivningen indeholder:

  • Gennemgang ude på din bedrift af de energiforbrugende installationer
  • Analyse og gennemgang af energiforbruget
  • Analyse af forbruget, med beregning af den årlige besparelse
  • Beregning af simpel tilbagebetalingstid

Rådgivningen udføres på timebasis, og for 1 times arbejde kan vi give dig et overslag på energitilskuddets størrelse uanset opgavens størrelse. Der skal naturligvis være en økonomisk gevinst for dig i sidste ende, så pengene ikke bliver brugt på administration.

Såfremt dit projekt er støtteberettiget gennem Miljøteknologiordningen, sørger vi også for at sammentænke og koordinere tilskudsmulighederne i huset, så du kan koncentrere dig om din bedrift.

Ring og hør nærmere, om hvilke muligheder du har.

Energitilskud 2022

Bornholms Landbrug & Fødevarer har lavet en samarbejdsaftale med rådgivningsvirksomheden Byggeri & Teknik I/S om, at de assisterer vores kunder og medlemmer med at gennemføre ansøgninger til Erhvervstilskud til energieffektiviseringer og assistance med det efterfølgende projektforløb.

Det er en aftale, vi er rigtig glade for, fordi det er en del af opgaven med at reducere CO2e-udledningen og dermed endnu et element i den grønne omstilling.

Kunder, der ønsker at lade sig betjene af den ordning, skal kontakte økonomirådgiver Henry Jespersen på tlf. 5690 7840 eller på mail hej@blf.dk.

VIGTIGT

Den første runde for at kunne søge ind i puljen er åben nu og har deadline den 18. januar.

Der er 5 ansøgningsrunder i hele 2022, og næste runde er åben i perioden 15. februar til 1. marts.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Der ydes ikke tilskud til etablering af energiproducerende anlæg.

Er den reelle energibesparelse på mere end 100.000 kWh/år, så kan det sandsynligvis betale sig at søge, men kontakt Henry Jespersen for den første screening, inden vi sætter Byggeri & Teknik i gang med ansøgningen.