Søg Vis menu

Klima

Klimaet står højt på både den globale og den lokale dagsorden. Udledningen af klimagasser skal nedbringes, og det er en opgave, der skal løftes i fællesskab.

Landbrug & Fødevarers vision er et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Det er en ambitiøs vision, men når man læser Landbrug & Fødevarers bud på, hvordan erhvervet kan nå i mål med at være klimaneutralt i 2050, virker det slet ikke urealistisk.

Landbruget er allerede i gang med klimavenlige tiltag – for blot at nævne et eksempel er afgasning af gylle til biogas en løsning, der nedsætter landbrugets emission af klimagas samtidig med, at det sikrer bl.a. grøn energi i form af fjernvarme og elektricitet.

Der er flere muligheder at tage fat i her og nu for at sænke erhvervets klimaaftryk, og så er der løsninger, der ligger ude i fremtiden.

Den løsning, der nok i øjeblikket er størst forventninger til, er en teknologi, der kan halvere landbrugets klimaaftryk og gøre flyrejsen klimaneutral!

Den teknologi handler om at smide overskudshalm og restfibre fra biogas i en pyrolyseovn, hvor halvdelen af det omdannes til kul, der binder CO2. Det er kul, der ikke sviner, og som kan bruges til gødning og derved øge landbrugsjordens frugtbarhed. Den anden halvdel af halmens kulstof bliver til olie og gas, som med et tilskud af brint fra grøn havvindmøllestrøm kan anvendes som klimaneutralt flybrændstof. Her er forventningen, at der er overskudshalm og restfibre fra biogas nok til alle fly, der tankes i Danmark!

Vi har for at give vores medlemmer idéer til, hvad man kan gøre for at sænke sit klimaaftryk, udarbejdet en såkaldt klimainspirationsfolder. Folderen er ikke fuldstændigt uddybende men kan forhåbentlig tjene som inspiration. Læs folderen her.

På Landbrugsinfo har SEGES samlet den nyeste viden om klima og landbrug. Her kan du gå ind og se, hvordan du som landmand kan påvirke udslippet af drivhusgasser og arbejde hen imod et klimaneutralt landbrug. Følg linket her.